TRAINING NEGOTIATIONS: A HUMAN RELATIONS APPROACH

TRAINING KONSEP NEGOTIATIONS A HUMAN RELATIONS APPROACH

TRAINING MENJALIN HUBUNGAN BAIK DAN ERAT DENGAN ORANG LAIN